...

Vi listar framtidsjobben!

– Vi tog del av rapporten Framtidsutsikter från Saco, här presenteras prognoserna för framtidsjobben. Vi listar några av de yrken som har bättre och sämre framtidsutsikter under kommande år. I rapporten kan vi bland annat se hur efterfrågan inom hälso- och sjukvårdssektorn ökar vilket leder till mindre konkurrens om yrkena. Samtidigt som det råder stor konkurrens inom kommunikationsyrken och samhällsvetare år 2026.

Kollegor-framtidsjobben

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Framtidsjobben år 2026

Några av jobben där det råder balans

 • Barnmorska
 • Tandläkare
 • Speciallärare och specialpedagog
 • Djurskötare
 • Arbetsterapeut
 • Socionom
 • Yrkeslärare
 • Ämneslärare årskurs 7–9 och i gymnasieskolan
 • Officer

Några av jobben där det råder balans

 • Logoped
 • Kiropraktor
 • Civilekonom
 • Personalvetare
 • Arkitekt
 • Jurist
 • Biolog
 • Personalvetare

Några av jobben med stor konkurrens

 • Kommunikationsyrken
 • Musei- och kulturyrken
 • Samhällsvetare
 • Beteendevetare
 • Hälsovetare

Har du varit utanför arbetsmarknaden ett tag och behöver stöd att hitta rätt? Läs mer om Rusta och Matcha.

 

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.