...

Intervju med jobbcoachen Ali – Betonar vikten av att inte ge upp

– Läs vår intervju med jobbcoachen Ali som drivs av att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Han berättar mer om sin roll och vad den innebär samt hur han hjälper arbetssökande ut på arbetsmarknaden.

Jobbcoachen Ali

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Jobbcoachen Ali berättar om sitt arbete

Erfarenhet av olika branscher

Ali har tidigare pluggat statsvetenskap på kandidatnivå och offentlig politik och organisation på mastersnivå. Han jobbade i cirka tio års tid med sociala och politiska föreningar. Följt av två och  ett halvt års erfarenhet av att arbeta med arbetssökande och de människor som befinner sig i en hopplös situation.
– Det har varit nyttiga erfarenheter för mig i min nya roll så att jag kan etablera en god relation med deltagare och jag kan hjälpa bättre dem på vägen till jobbet eller utbildning.

“Det är verkligen intressant att ha att göra med olika deltagare och kunna hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden.”

Strukturerad planering

Alis roll på Job by Instep är att arbeta som jobbcoach, där han utför olika uppgifter. Först och främst bestäms behoven och förmågan hos en deltagare att komma in på arbetsmarknaden och sedan sätta målet.
– Enligt det mål som vi anger med deltagare, genomför vi ett program som inkluderar olika jobbsökande eller skicka universitetsansökningar. Utöver detta tillkommer även kontorsarbete som vi ska utföra enligt föreskrifter! Och en annan viktig del är den kommunikation som vi måste etablera som jobbcoach, både med kollegor i företaget och med olika arbetsgivare och deltagarna.
Det är trevligt att jobba som jobbcoach, men det kräver en detaljerad och strukturerad planering för att vi ska kunna nå önskade mål.

Vikten av arbete eller utbildning

Drivkraften bakom sitt arbete som jobbcoach kommer från sin vilja att hjälpa andra människor och menar att ha en sysselsättning är något som vi människor mår bra av.

– Drivkraften för mig är att jag hjälper människor och att träffa människor med olika bakgrund men med ett och samma mål. Det känns alltid bra när jag hjälper dom att uppnå det målet. Nyckeln till all framgång i Sverige är arbete eller utbildning. Vi människor mår bra utav att ha en sysselsättning. Vissa kan tappa motivationen, de kanske söker flera jobb men de får inget svar, språket kan brista, då säger jag att man inte ska ge upp och att vi förstår.

Våga ta första steget

Som arbetssökande kan det vara svårt att veta vart man ska börja eller hur man ska komma vidare efter att tiden som arbetslös blir längre och mer påfrestande.
– Börja någonstans så öppnas de vägar automatiskt. Till exempel, är man ingenjör och man har sökt jobb i flera månader, ska man inte vara rädd eller blyg för att ta något annat jobb. Man kan inte bara sitta hemma, man tar det som kommer men man glömmer inte sitt mål. Man måste börja att ta första steget, och klättra sig uppåt.

 

På Job by Instep hjälper vi arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Vill du veta mer om programmet där Ali hjälper människor ut i arbete? Läs mer om Rusta och Matcha.

 

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.