...

Vad innebär aktivitetsstöd? – Vi reder ut alla frågetecken

– Att vara arbetslös och jobbsökande kan vara utmanande och ibland behövs därför vissa stödinsatser. Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program så kan det finnas möjlighet till att få ett aktivitetsstöd för att stötta dig ekonomiskt.

Arbetar på datorn

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Vi går igenom aktivitetsstödet och vad det innebär

Vad är aktivitetsstöd?

Så vad är aktivitetsstöd? Det är en form av ekonomisk ersättning som kan ges till en person som medverkar i vissa arbetsmarknadspolitiska program. Det är försäkringskassan som beslutar om ersättningen och som betalar ut den. Ersättningen betalas ut under tiden som personen i fråga går det arbetsmarknadspolitiska programmet.

Aktivitetsstöd arbetsförmedlingen

Beslutet kring vem som kan gå dessa program fattas av Arbetsförmedlingen, programmen ska verka som en stödinsats i jobbsökandet. Faktorerna bakom beslutet kan variera men fattas i hänsyn till olika krav. Du kan bli inskriven i ett program om du för exempel:

  • Är mellan 20 och 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd, är skyddsbehövande eller närstående till skyddsbehövande
  • Är mellan 16 och 24 år och behöver få stöd i ditt jobbsökande
  • Har varit arbetslös en längre tid och har förbrukat eller är på väg att förbruka dina ersättningsdagar från a-kassan utan att ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Hur mycket får jag i aktivitetsstöd?

Hur mycket du får i aktivitetsstöd beror på olika faktorer såsom din ålder och om du uppfyller villkoren för a-kassa. Det är försäkringskassan som beslutar kring din ersättning.

Kan man få aktivitetsstöd vid studier?

Att få aktivitetsstöd vid studier är något du får ansöka om hos försäkringskassan. Du ansöker då om att behålla ditt ersättning i 6 månader i en så kallad prövotid för studier. Prövotiden är till för att du som studerande ska besluta om det är något för dig utan att din ekonomi ska påverkas. Du behöver dock inte ansöka om en prövotid om du går ett arbetsmarknadspolitiskt program.

När du deltar i Rusta och Matcha kan du få aktivitetsstöd. För att gå Rusta och Matcha hos oss så behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om programmet

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.