...

Ulf gick från arbetssökande till VD – Till en ledande position med hjälp av Job By Instep 

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD. Hans tid på Job By Instep hjälpte honom att återfå tron på sig själv med hjälp professionell coachning.

Kandidaten Ulf nådde drömpositionen som VD

Med en bakgrund inom ekonomi och företagsledning

Ulf erhåller en kandidatexamen i företagsekonomi och har en bakgrund inom ekonomi och företagsledning där han tidigare arbetat inom olika ledande roller inom finanssektorn. De 4,5 åren som han sedan var arbetssökande var utmanande på många sätt.
“Under min tid som arbetslös mötte jag många utmaningar, både ekonomiskt och känslomässigt. Det var svårt att behålla motivationen och självförtroendet när jag ständigt mötte avslag eller tystnad från arbetsgivare. Ekonomiskt var det också tufft att klara av utgifterna utan en fast inkomst” 

 

“Stödet från Job by Instep var ovärderligt under min jobbsökningsprocess. Min coach var mycket stödjande och hjälpte mig att fokusera på mina styrkor och mål. Det gav mig det självförtroende och riktning som jag behövde för att landa min nya position som VD. Jag är mycket tacksam för deras stöd” 

Återfick tron på sig själv

Den period som Ulf fick hjälp av en jobbcoach på Job By Instep så förändrades hans resa och tiden som arbetslös var inte längre hans vardag. Hans långa erfarenhet, kompetens och gedigna utbildning fanns alltid där men med hjälp av jobbcoachen kunde han återigen få tillbaka tron på sig själv. 
“Under en tid kände jag mig väldigt omotiverad och hade förlorat tron på att hitta en position där jag kunde använda mina kunskaper och färdigheter på ett meningsfullt sätt. Men tack vare min coach, som hade tron på mig och aldrig slutade att motivera mig, lyckades jag återfå tilltron till mig själv. Genom att arbeta tillsammans och skapa en individuell plan för min framtid, kunde jag återigen hitta min väg och stå stadigt på egna ben” 

Landade rollen som VD

Med en återfunnen tro på sig själv så landade han en spännande och utmanande roll med möjligheten att leda och utveckla ett företag på ett strategiskt sätt. 
“Jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått rollen som VD på detta företag. Jag trivs väldigt bra och ser fram emot att fortsätta växa i min roll.  

På Job By Instep lägger vi stort värde i att våra kandidater är nöjda med oss som leverantör samt att kandidatens mål alltid uppnås. 
“Stödet från Job by Instep var ovärderligt under min jobbsökningsprocess. Min coach var mycket stödjande och hjälpte mig att fokusera på mina styrkor och mål. Det gav mig det självförtroende och riktning som jag behövde för att landa min nya position som VD. Jag är mycket tacksam för deras stöd” 

Vill du också ha hjälp att hitta ditt drömjobb? Våra erfarna jobbcoacher hjälper arbetssökande att hitta sitt drömjobb. Kontakta oss!

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Hasan arbetar som jobbcoach i Åkersberga

Han ger en inblick i sitt arbete på kontoret i Åkersberga och ger värdefulla tips till arbetssökande. 

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

 

 

Jobbcoach i Åkersberga

Intervju  I  20 Feb 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.