...

Stort grattis till våra certifierade jobbcoacher – Karriärakademin

Genom Karriärakademin har coacherna Asmahan, Alina, Nazila och Barbara nu blivit certifierade jobbcoacher i intersivkursen jobbcoachning.

jobbcoacherna med karriärakademin

Kurser i jobbcoachning genom Karriärakademin

Karriärakademin har sedan 1992  erbjudit individuell coaching till personer i olika övergångar, både inom ledarskap och som medarbetare. De har utvecklat deras egna välkända metodik inom karriär- och jobbcoaching som har visat sig framgångsrik för alla typer av målgrupper. De har bidragit till att över 50 000 personer har hittat meningsfull sysselsättning genom coaching, stöd och utbildning.

Karriärakademin hjälper till att rusta jobbcoacher med kunskap, färdigheter och olika verktyg för att hjälpa arbetssökande att nå sina mål i arbetslivet och sticka ut i jobbsökningsprocessen.

INÅT-UTÅT-FRAMÅT-modellen

Utbildningen som coacherna har genomfört bygger på en modell som heter IINÅT-UTÅT-FRAMÅT.  Individen tar med metoden fram en personlig utvecklingsplan genom ökad självinsikt, förbättrad kunskap om omvärlden och alternativa utvecklingsvägar samt tydlig målsättning och fokus.

Grunden i metoden bygger på ”adult career development theory” och grundas på ett lösningsinriktat arbetssätt. Metodiken baseras på en kombination av unika kortverktyg, pappersbaserat arbetsmaterial samt webbaserade verktyg.

Våra kontor med certifierade jobbcoacher

På södra sidan hittar du Barbara som är certifierad i kursen Jobbcoachning med certifiering. Du kan besöka henne på vårt kontor Huddinge på Fullerstatorget 10. Coachen Alina hittar du i Dalen. Asmahan finns på vårt kontor i Hallunda. PÅ norra sidan finns Nazila på vårt kontor i Vällingby. Besök oss!

Vill du också ha hjälp att hitta ditt drömjobb? Våra erfarna jobbcoacher hjälper arbetssökande att hitta sitt drömjobb. Kontakta oss!

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Hasan arbetar som jobbcoach i Åkersberga

Han ger en inblick i sitt arbete på kontoret i Åkersberga och ger värdefulla tips till arbetssökande. 

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

 

 

Jobbcoach i Åkersberga

Intervju  I  20 Feb 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.