...

Jobbcoachen som driver framgång genom vägledning och motivation 

Med övertygelsen att mångsidig arbetslivserfarenhet främjar empatiskt tänkande, fokuserar Randy som jobbcoach på att guida kandidater mot sin fulla potential. Motivation är nyckeln i hans arbete, där han delar insikter om att övervinna upplevda hinder genom realistiska lösningar och erbjuda verktyg som utbildning för att stärka deltagarnas förmågor.

jobbcoachen randy

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Jobbcoachen berättar mer om hur han hjälper arbetssökande

Mångsidig arbetslivserfarenhet

Randys förmåga att organisera människor för att nå gemensamma mål har ständigt varit hans fokus under sin karriär. Med en bakgrund inom olika branscher finns en bredd av erfarenheter som han menar möjliggör viktiga nyckeldelar. 
Som civilekonom med en doktorsexamen i ledarskap och organisation har jag arbetat i olika sektorer, från finansiell handläggning till undervisning och äldreomsorg. Jag tror att en mångsidig arbetslivserfarenhet främjar empatiskt tänkande och karaktärsuppbyggnad”.

“De flesta av de upplevda hindren kan man överkomma genom att presentera lösningar som känns uppnåeliga för deltagaren. Utbildning är ett gott exempel som gör att deltagaren kan höja sig och överkomma upplevda svagheter”

Upplevda hinder eller svagheter

I hans roll som jobbcoach fokuserar han på att stötta och vägleda kandidater till att nå sin fulla potential och uppnå sina mål. Att kunna göra skillnad i andras liv och hjälpa dem uppnå sina mål är centralt för arbetet som jobbcoach. 
För att motivera kandidaterna tror Randy på att erbjuda verktyg som utbildning för att stärka deltagarnas förmågor och ge en realistisk bild av arbetsmarknaden. Vidare menar Randy att deltagare som saknar motivation gör det pga. upplevda hinder eller svagheter som ofta inte är faktiska hinder eller svagheter.
“De flesta av de upplevda hindren kan man överkomma genom att presentera lösningar som känns uppnåeliga för deltagaren. Utbildning är ett gott exempel som gör att deltagaren kan höja sig och överkomma upplevda svagheter”.
Randy menar också att presentation av fakta och information på ett pedagogiskt sätt hjälper deltagaren att få en realistisk och tydlig bild av förhållandena på arbetsmarknaden och inte bara se hinder, utan även möjligheter.

Tips till arbetssökande

När man använder samma ingredienser gång på gång så får man med stor sannolikhet liknande resultat. Om ens arbetssökningsmetod inte ger önskat resultat får man hitta alternativa vägar. Anpassning av ansökningshandlingar till hur rekryteringsverktyg fungerar är ett sådant exempel, Det hjälper jag gärna med. 

Vill du ha hjälp att hitta jobb? Våra erfarna jobbcoacher hjälper arbetssökande att hitta sitt drömjobb. Kontakta oss

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Hasan arbetar som jobbcoach i Åkersberga

Han ger en inblick i sitt arbete på kontoret i Åkersberga och ger värdefulla tips till arbetssökande. 

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Jobbcoach i Åkersberga

Intervju  I  20 Feb 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.