Kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden till år 2030

Pandemin har påskyndat utvecklingen av automatiseringen genom att nya färdigheter och kompetenser har blivit nödvändiga i snabb takt. Ur en rapport från arbetsförmedlingen beskrivs mer övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030. Antalet arbetade timmar väntas öka till år 2030, där vissa yrkesgrupper sannolikt kommer att påverkas mer än andra av automatiseringen samtidigt som en efterfråga efter förmågor och kompetenser går mot en förändring.

Automatiseringen har gjort att arbetsmetoderna förändrats, vilket har lett till förändrade arbetssätt och beteenden. Många yrken genomgår ett skifte där mycket pekar på att arbetsroller inte försvinner utan snarare förändras. Till följd av att arbetsuppgifter automatiseras så medför också detta att nya arbetstillfällen kan skapas.

De tekniska och sociala kompetenserna

De tekniska och sociala kompetenserna blir mer betydelsefulla och ger upphov till nya arbetsuppgifter när fler arbetstillfällen tar plats.
För de tekniska kompetenserna så förväntas de digitala kunskaperna som är grundläggande att bli mer betydelsefulla för jobbmarknaden. Vikten av dessa kunskaper blir mer viktiga då de utökas till flera olika segment på arbetsmarknaden.

När det gäller den mer avancerade tekniken så förväntas en utveckling som är mer extensiv medföra att sociala kompetenser blir mer betydande. Dels för att nya arbetsuppgifter kräver sociala och empatiska kompetenser men också för att dessa inte går att automatisera.

De sociala kompetenserna har inte bara stor betydelse för den avancerade tekniken utan även inom fler yrkesområden samt även inom exempel pedagogiska yrken som redan kräver en god sociala förmåga.

De minst och mest efterfrågade kompetenserna

De fysiska och manuella kompetenserna ser ut att bli de mest eftertraktade av alla kompetenser år 2030 men samtidigt bedöms antalet arbetade timmar som efterfrågar dessa att minska på grund av digitaliseringen. De minst efterfrågade kompetenserna är sannolikt de mer lätta kognitiva kompetenserna, i denna kategori faller arbetsuppgifter som är manuella och upprepande. Däremot förväntas de mer avancerade kognitiva kompetenserna som analytiska förmågor att efterfrågas mer.

Om du vill ta del av hela rapporten kan du hitta den här.

Vill du ha hjälp att hitta jobb? Våra erfarna jobbcoacher hjälper arbetssökande att hitta sitt drömjobb. Kontakta oss

Job By Instep Nytt

Coachen som driver framgång

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Kompetensutveckling 2030

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Medlem- skap IEP〉

Job By Instep tar stolt steget att ansluta sig som medlem till IEP för att stärka organisationen ytterligare

Tillväxt Väsby

Instep samarbetar med Tillväxt Väsby i målet att hjälpa fler arbetssökande att nå arbetsmarknaden.