Job By Instep stärker organisationen genom medlemskap i IEP

Job By Instep tar stolt steget att ansluta sig som medlem till Institute of Employability Professionals (IEP), vilket markerar en betydande förstärkning för företagets engagemang och utveckling inom den svenska arbetsmarknaden.

medlemmar iep

IEP är en global organisation

Som medlem i IEP blir Job By Instep en del av en global organisation bestående av över 15 000 skickliga yrkesverksamma inom jobbcoachning. Medlemskapet innebär en möjlighet att inte bara stärka sin egen kunskap genom utbildning utan också att dra nytta av ett kraftfullt internationellt nätverk. IEP strävar mot att bygga upp en skara välbildade och skickliga handledare, med fokus på samarbete och gemensamt lärande för att lyfta fram yrkesrollen inom Sverige.

Medlemskapet i IEP ska stärka Job By Instep

Genom tillgången till högkvalitativ utbildning och utveckling kommer det att stärka Job By Instep i strävan att utvecklas och göra en verklig skillnad på arbetsmarknaden. Medlemskapet kommer att stärka vårt nuvarande kvalitetsledningssystem och tillsammans med de andra aktörerna som är knutna till IEP ser vi framemot förändringsarbetet för att ha hållbara lösningar inom arbetsmarknadspolitiska frågor.

Vi på Job By Instep hoppas att detta partnerskap inte bara kommer att göra oss till ett större och mer komplett företag, utan också stärka våra anställda. Genom ökad förståelse för de arbetslösas behov kan vi snabbare och med ökad precision hitta bästa möjliga matchningarna för dem.

Samarbetet hoppas kunna bidra till utformningen av en mer inkluderande och effektiv arbetsmarknad i Sverige, där både arbetssökande och arbetsgivare gynnas.

Behöver du hjälp ut i jobb? Våra erfarna jobbcoacher kan hjälpa dig att hitta ditt drömjobb. Kontakta oss

Job By Instep Nytt

Coachen som driver framgång

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Kompetensutveckling 2030

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Medlem- skap IEP〉

Job By Instep tar stolt steget att ansluta sig som medlem till IEP för att stärka organisationen ytterligare

Tillväxt Väsby

Instep samarbetar med Tillväxt Väsby i målet att hjälpa fler arbetssökande att nå arbetsmarknaden.