...

Tillväxt Väsby i samarbete med Job By Instep – En starkare arbetsmarknad

Job By Instep samarbetar med Tillväxt Väsby i målet att hjälpa fler arbetssökande att nå arbetsmarknaden. Tillsammans ska samarbetet minska arbetslösheten i Väsby kommun samt närliggande kommuner. 

Tillväxt Väsby och Job by Instep

Fler jobbmöjligheter genom Tillväxt Väsby 

Tillväxt Väsby kom till i samarbete med Väsby Promotion och på uppdrag av Upplands Väsby kommun och initierades av stiftelsen Tillväxt Stockholm. Uppdraget ska ge företag chansen att växa och på så sätt kunna tillsätta fler jobb. Tillväxt Väsby har som mål att främja företagstillväxt och därigenom bidra till skapandet av 375 nya arbetstillfällen under de första tre åren. 

Samverkan mellan Job By Instep och Tillväxt Väsby 

Tillsammans är målet att samarbetet mellan Job By Instep och Tillväxt Väsby ska göra skillnad i samhället genom att hjälpa arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta rätt kompetens.  

Fördelaktigt ger detta upphov till bättre matchningar mellan deltagare och företag och ökad effektivitet i rekryteringsprocessen. Samarbetet ska också skapa en mer hållbar arbetsmarknad där alla har möjlighet att lyckas.  

Behöver du hjälp ut i jobb? Våra erfarna jobbcoacher kan hjälpa dig att hitta ditt drömjobb.  Ansök idag!

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.