...

Job by Instep är godkänd leverantör för Rusta och Matcha 2

Job by Instep är godkänd leverantör för Rusta och Matcha 2

– Tjänsten Rusta och Matcha övergår den 17:e april 2023 till Rusta och Matcha 2 i och med den nya upphandlingen från Arbetsförmedlingen. Job by Instep är godkänd leverantör, vilket innebär att vi fortsätter att hjälpa arbetssökande ut i arbete och studier. Nedan listar vi frågor kring den nya tjänsten.

Vi går igenom nya tjänsten Rusta och Matcha 2

Vad är Rusta och Matcha 2?

Rusta och matcha 2 är en tjänst där arbetssökande får hjälp ut i arbete eller studier genom individuellt stöd. Programmet är en ny fas av programmet Rusta och Matcha och har som fokus att generera starka matchningar som håller i en längre utsträckning.

Påverkas jag som deltagare i Rusta och Matcha av förändringen?

Om du idag är deltagare i Rusta och Matcha så påverkas du inte av den nya tjänsten. Om en förlängning blir aktuell så är det arbetsförmedlingen som beslutar om du ska fortsätta fas 2.

Vem får gå Rusta och Matcha 2?

Det är arbetsförmedlingen som beslutar vem som får gå tjänsten. Om du är intresserad av att gå tjänsten så kontaktar du din handläggare på arbetsförmedlingen för beslut. 

Vad är mitt KA-nummer?

Vilket KA-nummer du har beror på vilken leverantör du väljer och i vilket område leverantören har sitt säte. Med Rusta och Matcha 2 har våra KA-nummer på Job by Instep förändrats. Nedan listar vi våra olika KA-nummer beroende på vilket område kontoret ligger i.

Vill du hitta ditt specifika KA-nummer? KA-nummer

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.