...

Vad innebär rollen som jobbcoach? – Raqiya ger svar

– Ta del av en intervju med jobbcoachen Raqiya. Hon berättat vad rollen som jobbcoach innebär och vem som kan behöva en. Vi får också svar på hur hon själva motiverar i sin roll som coach.

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Vi ger en inblick i hur en jobbcoach kan ge stöd

En bra jobbcoach leder

Raqiya berättar om hur en jobbcoach ser till att du får ett individanpassat stöd som underlättar din väg till ett nytt arbete eller utbildning.
– Vi informerar, motiverar och stöttar dig genom att sätta upp mål och skapa en struktur för ditt jobbsökande. På så sätt hjälper vi dig att uppnå önskade resultat samt personliga mål/visioner. Jobbcoachen erbjuder även praktiskt stöd som tex. att skapa ansökningshandlingar, få kontakt med lämpliga arbetsgivare, intervjuträning, hjälp att hitta praktikplatser osv.
– En bra jobbcoach är en som aktivt leder den arbetssökande mot önskat mål. En som säkerställer att den arbetssökande erhåller rätt verktyg för att på ett självständigt sätt tillgodose sina behov i yrkeslivet. En bra coach är en god lyssnare som utgår infrån den enskildes behov vid all kommunikation. På så sätt bygger ni  upp en bra relation.

“Jag motiverar mina deltagare som jag coachar genom att jag är förstående och tar hänsyn till deltagarens situation.”

När jobbcoachen kliver in

Hon fortsätter med att ge exempel på när man kan behöva en jobbcoach vilket kan vara individer som är i olika faser i livet och med olika behov. 
– Man kan behöva en jobbcoach när man är i behov av vägledning och stöd med att komma ut i arbete eller utbildning. Det kan handla om allt från att få sitt första jobb efter gymnasiet till att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en lång arbetslöshet. Du kan behöva en jobbcoach om du har funderingar kring utbildning, behöver information eller stöd i att helt enkelt hitta rätt i arbetsmarknadsfrågor.

Motivation som förändrar

Vi frågar Raqiya hur hon motiverar de individer hon arbetar med i programmet Rusta & Matcha.
– Jag motiverar mina deltagare som jag coachar genom att jag är förstående och tar hänsyn till deltagarens situation. Fortsatt säkerställer jag att all information finns till hands för den enskilde samtidigt som jag inhämtar all information om deltagarens kortsiktiga och långsiktiga mål. Vidare påminner och leder jag sedan hela tiden dessa mål och hur dessa kan nås.

Hennes egna tips till arbetssökande är att följa upp allt i sitt arbetssökande. Notera alla framsteg och bakslag så att du kan lära av dessa.
– Återkoppla alltid till din coach och ta aktivt del av all hjälp som erbjuds. Det är viktigt att du ställer krav på dig själv och skapar en rutin i ditt arbetssökande. Att vara arbetssökande kan likställas med ett heltidsarbete, hitta ett effektivt sätt som funkar för dig tillsammans med din coach.

På Job by Instep hjälper vi arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Läs mer om Rusta & Matcha

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.