Kompetensbaserad intervju

För att göra en mer träffsäker rekrytering så kan rekryteringsprocessen starta med en kompetensbaserad intervju. Vi tittar närmre på vad det innebär och vilka frågor som kan dyka upp.

Två personer som arbetar med cv och personligt brev

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Lär dig mer om hur en kompetensbaserd intervju går till

Vad är kompetens?

Kompetens kan definieras som olika färdigheter och egenskaper som man besitter och använder i en given situation. Med kompetens menas det att du kan utföra någonting, gärna effektivt och framgångsrikt.

Vad är en kompetensbaserad intervju?

För alla som varit på en vanlig arbetsintervju så vet vi ungefär hur det går till, men vad är en kompetensbaserad intervju?

En kompetensbaserad intervju är en intervjuteknik som används för att matcha den sökande med en specifik tjänst. Under intervjun fokuserar man på de kompetenser som eftersöks för tjänsten och hur väl den sökande matchar dessa. Genom att ställa frågor kring specifika situationer då du har använt de egenskaper som tjänsten kräver, så blir rekryteringen mer träffsäker.

 

Hur förbereder jag mig inför en kompetensbaserad intervju?

Att förbereda sig inför en intervju är viktigt för att göra ett så gott intryck som möjligt. Läs noga igenom jobbannonsen och identifiera vilka egenskaper som är viktiga för tjänsten. Påminn dig själv om situationer där du har fått användning av dessa och tänk på hur du agerade i situationen. Hur använde du dina egenskaper?

Om det inte framgår några egenskaper så kan du göra några kvalificerade gissningar.

 

Kompetensbaserade intervjufrågor

Kompetensbaserade intervjufrågor strävar efter att ta reda på hur den sökande har betett sig i olika situationer i arbetslivet. Kom ihåg att inte prata i termer som är generella utan specificera ett valt tillfälle.

Hur svarar jag på kompetensbaserade intervjufrågor?

När du svarar på kompetensbaserade intervjufrågor så kan olika tekniker användas intervjuaren. En metod som används kallas STAR metoden.

 

  • Situation – Situationen du var i
  • Task – Det mål du hade
  • Action – Hur nådde du ditt mål
  • Result – Hur blev resultatet
  • Reflection – Din reflektion över situationen och resultatet 
Exempel på kompetensbaserade frågor

Beroende på vilka kompetenser som eftersöks för tjänsten så varierar också frågorna men låt oss lyfta fram några exempel.

Samarbetsförmåga

Hur väl du samarbetar med dina kollegor

Berätta om en situation då du med samarbetade med en kollega för att nå ett mål?

Ledarskapsförmåga

Här syftar frågorna att ta reda på hur väl du kan leda dina medarbetare samtidigt som alla tar sitt ansvar.

Berätta om ett tillfälle då du var ansvarig för en grupp kollegor där ni skulle nå ett visst mål?

Interpersonell kompetens

Här syftar frågorna att ta reda på mer om dina sociala färdigheter, detta samspelar även med hur väl man arbetar i grupp.

Berätta om ett tillfälle där du fick en grupp att arbeta mot ett gemensamt mål?

Analytisk förmåga

Dina analytiska färdigheter syftar på din förmåga att analysera, lösa problem och fatta beslut.

Berätta om en situation där du löste ett problem i yrkeslivet?

Behöver du hjälp ut i jobb? På Job by Instep så coachar vi arbetssökande ut i arbete eller studier. Ansök idag!

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min