...

Barbara berättar om sina erfarenheter som jobbcoach

-Barbara guidar och stöttar individer på deras karriärväg, här ger hon oss en inblick i arbetets dynamik och hur man kan övervinna hinder för att nå professionella mål. Med hennes erfarenheter som jobbcoach ger hon råd till de som söker vägledning på sin yrkesmässiga resa.
Coachen Barbara

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Intervju med jobbcoachen

Barbaras bakgrund och erfarenheter

Innan Barbara började arbeta som jobbcoach så hann hon med både flera års studier och arbete inom städbranschen.
-Jag har tidigare studerat internationella relationer i 5 år i Polen, vilket gav mig en examen. Samtidigt har jag alltid vetat att jag verkligen vill jobba med människor, speciellt människor som kommer från fattiga länder. När jag sedan kom till Sverige så jobbade jag som arbetsledare och teamleader på en städfirma i 2,5 år. Sedan tog jag steget att börja arbeta på Job by Instep, där började jag som jobbmatchare och fokuserade bara på aktiviteter (matchning mot arbete/studier) och efter ett år blev jag coach.

“När någon av mina deltagare sedan kommer ut till arbete eller studier så känner jag att jag har vunnit.”

Att arbeta som jobbcoach är likt ett pussel

Som jobbcoach hjälper Barbara människor att komma ut i arbete eller studier, det är ett utmanande jobb. Nästan alla kommer från olika bakgrunder, olika erfarenheter och vissa har ingen utbildning.
-Det är mitt jobb att hjälpa deltagarna oavsett, jag utvecklar också mig själv varje dag tack vare detta.
Jag är också mamma, en mamma som älskar att vara kreativ och jag jämför därför att vara jobbcoach som att lägga pussel, jag behöver hitta rätt delar som passar. Jag vägleder dem att hitta rätt. För exempel, det finns många som studerar på SFI och hos dessa deltagare kan det vara vanligt att de inte tror att de kan jobba på grund av språket. Här satsar jag mer på att skapa självförtroende, det är ett första steg.

Barbaras arbete handlar om så mycket mer än att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden, hon betonar hur hon ger deltagarna verktyg som de kan ha nytta över resten av livet.
-Det som driver mig är att hjälpa de människor som har det svårt och som verkligen behöver hjälp. När någon av mina deltagare sedan kommer ut till arbete eller studier så känner jag att jag har vunnit.  Som jobbcoach har jag alla verktyg, om någon behöver tolk för exempel, så vi har det. Jag kan genom olika verktyg göra deras liv bättre, de lär sig att skriva cv, att söka jobb på olika  plattformar, vilket också gör det lättare för dem att hitta jobb i framtiden.

Solskenshistoria

Barbara betonar hur viktigt det är att tro på sig själv, det går att få jobb oavsett vilken bakgrund man har, det viktigaste är att inte ge upp. Det handlar om att kämpa samtidigt som hon hjälper dem på alla möjliga sätt.
-Jag hade en deltagare som hade särskilda behov, personen visste själv att vissa jobb inte var möjliga men kämpade och kom till mig varje vecka. Vi gjorde samma sak varje vecka, hen var jätte aktiv, vi sökte minst 5-6 jobb varje gång vi sågs. Nu har deltagaren kommit ut i jobb och jobbar på heltid.

På Job by Instep hjälper vi arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Vill du veta mer om programmet där Barbara hjälper människor ut i arbete? Ansök idag!

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.