...

Intervju med jobbcoachen Masud – Drivs av att hjälpa andra

– Läs vår intervju med jobbcoachen Masud som genom sin långa erfarenhet av att arbeta som jobbcoach hjälper arbetssökande att nå sina mål – oavsett om det är via jobb eller utbildning.

Jobbcoachen Masud

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Intervju med jobbcoachen

Erfarenhet av olika branscher

Masud har erfarenhet av olika branscher och olika sorters arbeten. Gemensamt för samtliga yrkesval är att han alltid har arbetat med människor.
“Jag har alltid haft olika jobb och har också arbetat inom flera branscher.
Jag har bland annat drivit egen verksamhet som tolk, där jag jobbade med olika myndigheter. Jag har också drivit en egen krog. Sedan har jag varit platschef på rusta och matcha i Norrland. Har egentligen alltid jobbat med människor”.

“Deltagarna behöver olika sorters stöd. Vi finns här utav en anledning,vi ska genom coachning hjälpa dem att nå sina mål.

Målet är arbetsmarknaden

I sitt arbete som jobbcoach hjälper Masud arbetssökande ut i arbete. I sitt arbete som jobbcoach betonar han vikten av att varje deltagare är olika individer med olika behov.
“Som jobbcoach hjälper jag arbetssökande att nå sina mål. Vi bokar först in ett uppstartsmöte, där träffar jag deltagaren och gör en kartläggning med grundligt arbete och lägger upp en plan på hur vi ska gå vidare. Jag brukar kalla de min egen individuella bedömning. Hur kan jag hjälpa just denna personen? Olika personer har olika behov. Vårt huvudmål är att få ut människor på arbetsmarknaden eller på en utbildning som kan leda till arbete. Deltagarna behöver olika sorters stöd. Vi finns här utav en anledning, vi ska genom coachning hjälpa dem att nå sina mål”.

Vikten av arbete eller utbildning

Drivkraften bakom sitt arbete som jobbcoach kommer från sin vilja att hjälpa andra människor och menar att ha en sysselsättning är något som vi människor mår bra av.

“Drivkraften för mig är att jag hjälper människor och att träffa människor med olika bakgrund men med ett och samma mål. Det känns alltid bra när jag hjälper dom att uppnå det målet. Nyckeln till all framgång i Sverige är arbete eller utbildning. Vi människor mår bra utav att ha en sysselsättning. Vissa kan tappa motivationen, de kanske söker flera jobb men de får inget svar, språket kan brista, då säger jag att man inte ska ge upp och att vi förstår”.

Våga ta första steget

Som arbetssökande kan det vara svårt att veta vart man ska börja eller hur man ska komma vidare efter att tiden som arbetslös blir längre och mer påfrestande.
“Börja någonstans så öppnas de vägar automatiskt. Till exempel, är man ingenjör och man har sökt jobb i flera månader, ska man inte vara rädd eller blyg för att ta något annat jobb. Man kan inte bara sitta hemma, man tar det som kommer men man glömmer inte sitt mål. Man måste börja att ta första steget, och klättra sig uppåt”.

 

På Job by Instep hjälper vi arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Vill du veta mer om programmet där Masud hjälper människor ut i arbete? Läs mer om Rusta och Matcha.

 

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.