...

Intervju med Jobbcoachen Adam -Arbete som stärker arbetssökande

– Som många av våra jobbcoacher har Adam en lång erfarenhet av att stötta andra människor. I sin roll som jobbcoach så försöker han lyfta och stärka arbetssökande för att hjälpa dem mot sina mål. Läs vår intervju med jobbcoachen Adam för att ta del av hans erfarenhet.

Jobbcoachen Adam

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Intervju med jobbcoachen

Arbete med utsatta människor

Adam har stor erfarenhet av att arbeta med människor, han har tidigare jobbat med bland annat människor i utsatta situationer. 
“Tidigare så har jag arbetat mycket med barn och ungdomar i utsatta situationer. Sedan pluggade jag vidare till Social och behandlings pedagog, där arbetade jag sedan med unga vuxna i utsatta situationer, med bland annat missbruk och kriminalitet. Jag har också tidigare jobbat som handledare inom YSM samt STOM i Malmö”.

Styrkan att motivera

I sin roll som jobbcoach kartlägger Adam vart deltagaren befinner sig, vart de ska och deras mående. När han arbetar med en deltagare så belyser han att hans roll inte bara handlar om att hitta ett jobb åt den arbetssökande utan att ge dem redskap på vägen.
“Om jag märker att deras mående inte är på topp så har jag lite mer motivations samtal med dem för att lyfta upp dem lite. Jag jobbar olika med alla, beroende på vilken situation de befinner sig i. Men huvudmålet är att de ska få en sysselsättning och känna en känsla av sammanhang. Det viktigaste är att skapa relationer. Jag stöttar inte bara en människa mot arbete utan jag ger dem de redskap och det stöd som behövs på vägen. Min styrka ligger i att motivera, att de får lite mer glöd i sig, att de kan vara självgående. Om de blir arbetslösa igen så har de redan de redskap som behövs för att kunna hjälpa sig själva att finna ett nytt arbete”.

Motivation kan vara subjektivt och då måste man lära känna deltagaren och se vad som kan motivera deltagaren att röra sig framåt.

Arbetslös och utan tillhörighet

Att vara arbetslös är ett tillstånd som kan drabba alla någon gång i livet där en
individ kan tappa sitt sammanhang, då är det viktigt att skapa ett  sammanhang
menar jobbcoachen Adam. Jobbcoachen Adam stärker arbetssökande genom motivation.
“Jag vet hur tufft det är att vara arbetslös. Som arbetslös kan man få en känsla av att man inte har någon tillhörighet. Man gör inget i vardagen som ger något tillbaka, i längden blir de inte kul, man ska inte vara bekväm med arbetslösheten. Du är inte ditt bästa jag som arbetslös. Jag försöker att poängtera vikten av att ha rutiner som människa samt skapa ett sammanhang med deltagaren. Sen behöver det inte alltid vara jobb, deltagaren kanske har haft tidigare planer på att studera. Då kan man rikta in sig på olika vägar för hitta rätt utbildning så att man kan nå sitt långsiktiga mål”.

Motivation på individnivå

För att motivera den arbetssökande är det viktigt att förstå vart de befinner sig idag och vilka mål de vill nå, där är rollen som jobbcoach mycket viktig. 
“Motivation kan vara subjektivt och då måste man lära känna deltagaren och se vad som kan motivera deltagaren att röra sig framåt. De flesta som kommer hit är inte sitt bästa jag, så jag brukar ta reda på varför de är där de är, oftast är de någonting inom dem. de öppnar upp sig för mig, det gäller att nyttja den formella rollen du har och att lyfta en människa. Jag känner att jag är bra på människor och motiverande samtal”. 

Att vara arbetslös ska inte vara bekvämt

Adam belyser att det är viktigt att inte vara bekväm med situationen, att vara arbetslös ska vara obekvämt.
“Det är viktigt att ha mål, om ditt mål är må bra, ta då reda på vad skulle få dig att må bra.  Vilka konkreta mål skulle kunna få dig att känna att du är på väg till den bästa versionen av dig själv? Det är viktigt att ha konkreta och realistiska mål. Sen är de många människor som är arbetslösa, då blir man en i mängden, då är det viktigt att sticka ut. Man behöver inte göra mer men gör något annorlunda. Låt dem ta reda på vem du är, innan dom läser ditt cv. Skicka ett mejl, skicka ett sms, ring ett samtal. Det gäller att sticka ut”.

På Job by Instep hjälper vi arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Vill du veta mer om programmet där Adam hjälper människor ut i arbete? Läs mer om Rusta och Matcha.

 

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.