...

Intervju med jobbcoachen Hamideh – Passion för människor

– Ta del av en intervju med jobbcoachen Hamideh. Hon pratar om vad som driver henne i sin roll som jobbcoach och hur hon motiverar sina deltagare.

Jobbcoachen Hamideh

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Intervju med jobbcoachen

Arbetsrollen är ej främmande

Idag jobbar Hamideh som jobbcoach. Vilket innebär att hon har regelbundna möten med mina deltagare så att de så fort som möjligt kommer ut på arbetsmarknad/studier, med hjälp av vårt stöd under resans gång.

– Att arbeta som jobbcoach är inte helt okänt för mig, men att få ta så mycket ansvar och vara självgående har gett mig personliga förväntningar på mig själv – att arbeta effektivt, ta ansvar och prestera lika gott under stress. Jag är en empatisk person som sympatiserar med mina deltagare och får dem att känna sig bekväma och trygga, samtidigt som jag upprätthåller en professionell profil.

“Min stora passion har alltid varit att hjälpa människor att komma ut på arbetsmarknaden, oavsett bakgrund och förutsättningar.”

Höga förväntningar 

Att arbeta som jobbcoach är inte helt okänt för Hamideh, men att få ta så mycket ansvar och vara självgående har gett henne höga förväntningar på sig själv.
– Att arbeta effektivt, ta ansvar och prestera lika gott under stress. Jag är en empatisk person som sympatiserar med mina deltagare och får dem att känna sig bekväma och trygga, samtidigt som jag upprätthåller en professionell profil.
Vi frågar Hamideh vad hennes tips till arbetssökande är baserat på den erfarenheten hon har av att ha jobbat med jobbsökare.
Mina tips till deltagare är att sätta upp tydliga mål, ta eget ansvar och arbeta hårt för att nå dessa. Ytterligare ett tips är att man ska vara aktiv och skicka många intresseanmälningar, samt prenumerera på olika jobbsajter.

På Job by Instep hjälper vi arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Vill du veta mer om programmet där Hamideh hjälper människor ut i arbete? 
Läs mer om Rusta & Matcha

Job By Instep Nytt

Laura stöttar arbetssökande

Som jobbcoach i Rusta och Matcha känner Laura en fördjupad glädje i att stötta andra ut i arbete.

Från arbetssökande till VD

Läs mer om Ulf’s inspirerande resa från arbetssökande till VD.

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen berättar mer om sin roll som coach i programmet Rusta och Matcha 2.

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2024  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.