Är nästa steg att arbetsträna på ett företag?

– Om du befinner dig långt ifrån arbetsmarknaden, kanske att arbetsträna på ett företag är något för dig. Du kanske har varit sjukskriven under en längre tid eller varit långtidsarbetslös på grunda av utmattning, eller andra anledningar som hindrat ditt jobbsökande.

två kvinnor vid en dator

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Vanliga frågor kring arbetsträning:

Vad är arbetsträning?

Vad är arbetsträning och när kan man arbetsträna? Arbetsträning ger en person möjligheten att under en period få vara på en arbetsplats under anpassade former. Personen i fråga får utföra olika arbetsuppgifter på plats utan krav på effektivitet, detta sker genom handledning.
Arbetsuppgifterna som utförs under arbetsträning kan handla om att vara delaktig i en arbetssituation, du kanske får träffa arbetskollegor eller lära dig hur strukturen på arbetsplatsen ser ut. Syftet med arbetsträningen är att du ska få en bättre bild av vad du klarar av i ett framtida arbete. Att arbetsträna kan också ge dig referenser och erfarenheter i ditt jobbsökande.

Vad är förstärkt arbetsträning?

Vad menas då med förstärkt arbetsträning? Förstärkt arbetsträning är när behoven hos personen som arbetstränar inte uppfyllas genom vanlig arbetsträning. Genom förstärkt arbetsträning får då personen en hög grad av handledning. Längden på arbetsträningen kan också skilja sig från vanlig arbetsträning. Beroende på vilket program du deltar i så skiljer sig längden men kan pågå i upp till 12 månader under vissa program.

Kan man arbetsträna med ersättning?

Att arbetsträna med erstättning kan te sig i olika former av ersättning. När du arbetstränar kan du få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Det är försäkringskassan som beslutar om du ska få ersättning samt hur mycket du får.

Om du vill arbetsträna hos oss på Job by Instep behöver du först och främst vara inskriven på arbetsförmedlingen. 

Finns det frågetecken? hör av dig till oss

Job By Instep Nytt

Coachen som driver framgång

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Kompetensutveckling 2030

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Medlem- skap IEP〉

Job By Instep tar stolt steget att ansluta sig som medlem till IEP för att stärka organisationen ytterligare

Tillväxt Väsby

Instep samarbetar med Tillväxt Väsby i målet att hjälpa fler arbetssökande att nå arbetsmarknaden.