Arbetsmarknadsutbildning

– Att vara inskriven på arbetsförmedlingen ger dig flera möjligheter till jobb. En snabbare väg att nå arbetsmarknaden kan vara att gå en arbetsmarknadsutbildning, en kort utbildning som riktar in sig på bristyrken.

Glad kvinna i arbete

Behöver du hjälp att hitta jobb? Vi har erfarna jobbcoacher som coachar jobbsökare ut på arbetsmarknaden. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig

Kvinna och man som skrattar

Arbetsintervjun – Hur du lyckas!

Vi ger dig tips om vad du bör tänka på när du är på arbetsintervju.

Fler inlägg

Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

Om du är arbetssökande och är inskriven på arbetsförmedlingen så finns det alternativ till utbildning. Så vad är en arbetsmarknadsutbildning? En arbetsmarknadsutbildning är en kortare utbildning som är yrkesinriktad på yrken där det råder brist på personal. Det finns inga garantier till att utbildningen leder till jobb men du ökar dina chanser till jobb.

Vem får gå en arbetsmarknadsutbildning?

Vem som får gå arbetsmarknadsutbildningen avgör arbetsförmedlingen. Du måste därför först och främst vara inskriven på arbetsförmedlingen för att de ska kunna göra en bedömning. I bedömningen tar arbetsförmedlingen i beaktning dina tidigare utbildningar och erfarenheter, möjligheten till jobb och hur arbetsmarknaden ser ut. Fortsättningsvis behöver du uppfylla något av följande krav:

 

  • Du har fyllt 25 år
  • Du är yngre än 25 år och har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga
  • Du har fyllt 18 år och står långt ifrån arbetsmarknaden

Hur lång är arbetsmarknadsutbildningen?

Hur lång en arbetsmarknadsutbildning är varierar mellan olika fall. Vidare så är den vanligtvis några veckor upp till 6 månader, dock kan den ibland vara längre. Utbildningen går du på heltid under tiden som du studerar.

Får jag ersättning under utbildningen?

Under perioden som du studerar kan du få ersättning. Ersättningen ansöker du om hos försäkringskassan.

När du deltar i ett program

Vad är fördelarna med en arbetsmarknadsutbildning?

Det finns flera fördelar med arbetsmarknadsutbildningar, nedan listar vi flera.

 

  • Det är en kort utbildning, vilket ger dig chansen att snabbt komma ut på arbetsmarknaden.
  • Chansen att få arbete ökar då utbildningen riktar in sig på bristyrken.
  • Du får chansen att praktisera och lära dig yrket på arbetsplatsen.
  • Du har rätt till aktivitetsstöd den period du studerar.

Vill du läsa mer om arbetsmarknadsutbildningar?
Arbetsmarknadsutbildning

Två kollegor

Vad är arbetsträning?

Om du befinner dig långt ifrån arbetsmarknaden, kanske att arbetsträna på ett företag är något för dig.

Arbetar på datorn

Raqiya motiverar sina deltagare

“Jag motiverar mina deltagare som jag coachar genom att jag är förstående”