Samordnaren Sara

Intervju med samordnaren Sara från Job by Instep

– Lär vår intervju med samordnaren och jobbmatcharen Sara på Job by Instep. Vi får läsa mer om vad hennes roll innebär och vad som driver henne i det arbete hon gör.

Jag gillar att ha uppföljning och ordning och reda vilket gör att arbetsuppgifterna också matchar min personlighet.

Berätta lite om dig själv

Jag heter sara, de yrken jag har haft tidigare har alla haft gemensamt att de har varit väldigt serviceinriktade gentemot kunder. Jag jobbade bland annat som skadereglerare i 8 år, där jag reglerade fakturor, tog emot samtal där jag behandlade skadeärenden och krissamtal. Jag har även jobbat som tolk, där jag har tolkat modersmålet arabiska till olika myndigheter, såsom socialen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och till olika skolor.

Berätta lite om dig själv

Jag heter sara, de yrken jag har haft tidigare har alla haft gemensamt att de har varit väldigt serviceinriktade gentemot kunder. Jag jobbade bland annat som skadereglerare i 8 år, där jag reglerade fakturor, tog emot samtal där jag behandlade skadeärenden och krissamtal. Jag har även jobbat som tolk, där jag har tolkat modersmålet arabiska till olika myndigheter, såsom socialen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och till olika skolor.

Vad är din roll på Job by Instep?

Jag arbetar idag som samordnare, vilket innebär att jag jag hand om den praktiska biten där jag ser till att våra kontor har allt de behöver. Det kan vara exempel kontorsmaterial och förnödenheter som kan behövas till kontoren. Jag har också hand om avstämningsmöten varje vecka där vi går ut med information från ledningen, vi kollar hur veckan har gått för våra jobbmatchare och följer upp och diskuterar eventuella frågor och funderingar. Sen har jag delat personalansvar över våra jobbmatchare där vi gör uppföljningssamtal, kvalitetskontroller och håller i utvecklingssamtal.

 

Utöver min roll som samordnare är jag också jobbmatchare. Där utför jag aktiviteter enligt IUP tillsammans med deltagaren. Vilket är den individuell utvecklingsplanen, alla deltagare har en utvecklingsplan som är skräddarsydd för just dem som jobbcoachen har skapat. Det kan vara att skapa CV, personligt brev, söka efter relevanta tjänster, delta på webinarium, kontakta arbetsgivarna. Det vi strävar efter är att få ut dom på arbete eller utbildning.

Vad driver dig i din roll?

Det som driver mig är att det är kul och givande, jag älskar att känna att jag bidrar och gör nytta. Jag älskar mina arbetsuppgifter, jag är en sån som person som gillar att ha koll på saker, jag gillar att ha uppföljning och ordning och reda vilket gör att arbetsuppgifterna också matchar min personlighet. 

Man har skapar också ett band med jobbmatcharna, där dom ringer och frågar saker,  man bollar tankar och hjälper dom. Det är det som är bränslet i det jag gör, att jag gör skillnad, är med och påverkar och fattar beslut.

 

 

2022-08-25

“Vårt mål är att varje deltagare ska känna tillit till oss som handleder”

24 Juli 2022 – Lästid 3 minuter

Mer läsning

“Min stora passion är att
hjälpa människor att komma ut på arbetsmarknaden” 

8 Juni 2022 – Lästid 3 minuter

“När pandemin kom slog mycket igen och jag blev arbetslös”

29 Juni 2022 – Lästid 3 minuter