...

Vanliga frågor

 – Här kan du få svar på några vanliga frågor kring tjänsten rusta och matcha.

Frågor om Rusta och Matcha

 

Vi får ofta frågor om programmet Rusta & Matcha men även andra frågor. Vi har samlat svaren påfrågorna som ofta ställs till oss nedan.

Har du andra frågor utöver de som vi svarar på nedan? Då är du välkommen att höra av dig till oss.

Dator

Vad är Rusta och Matcha 2?

Kundval rusta och matcha är samma sak som förkortningen KROM och är en tjänst via Arbetsförmedlingen. Det är fristående leverantörer till Arbetsförmedlingen som hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning. I tjänsten får deltagarna  coachning från start till anställning, coachningen ska hjälpa deltagarna att nå arbete eller studier.

Hur länge pågår Rusta och Matcha 2?

Rusta och Matcha pågår initialt under sex månader, men vårt mål är såklart att du gärna kommer ut i arbete innan det! Tillsammans med dig kommer vi arbeta för detta, och till vår hjälp har vi även ett starkt inarbetat nätverk av företag. Om du inte hittat en sysselsättning på dessa sex månader kommer du tillsammans med din handläggare på Arbetsförmedlingen göra en utvärdering och eventuellt förlänga programmet ytterligare sex månader.

 

Vad är en jobbcoach?

Vad är en jobbcoach, handledare eller jobbmatchare är en vanliga fråga vi får. När du börjar hos oss på Job by Instep blir du tilldelad en handledare. Hos oss kallas våra handledare för jobbcoacher. Tillsammans med din jobbcoach utformar ni en gemensam plan med aktiviteter som ni arbetar med varje vecka. Dessa aktiviteter ska vara de som är individuellt bäst lämpade för att få dig att nå dina mål.

Hur söker jag till Rusta och Matcha 2?

För att söka till Rusta och matcha så är det första steget att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att se om du har rätt till att gå programmet – det är arbetsförmedlingen som bestämmer om du får gå Rusta och matcha. Om så är fallet, kan du välja oss på Job by Instep. Du kan då söka upp olika leverantörer på Arbetsförmedlingen, och jämföra dessa för att hitta den som passar dig bäst. När du hittat rätt leverantör informerar du din handläggare på Arbetsförmedlingen om ditt val – sen kontaktar vi dig!

 

Vad händer efter Rusta och Matcha 2?

Efter Rusta och matcha hoppas vi att du nått ditt mål, oavsett om det är arbete, praktik eller studier du är intresserad av! Rusta och matcha-programmet pågår i sex månader, men ibland går matchningen fort, och ibland kan den ta lite extra tid. Därför kan du, efter samråd med Arbetsförmedlingen, i vissa fall fortsätta programmet i sex månader till.

Vad är aktivitetsstöd?

Den ersättning som du kan få i samband med Rusta och matcha kallas aktivitetsstöd. Så vad är aktivitetsstöd? Det är en typ av ekonomiskt stöd. Aktivitetsstödet fås genom Försäkringskassan, och ser olika ut beroende på vem du är – exempelvis beroende på hur gammal du är. Läs mer om aktivitetsstöd.

Job By Instep Nytt

Job By Instep Nytt

Coachen som driver framgång

Jobbcoachen Randy hjälper arbetssökande att nå arbetsmarknaden genom sitt engagemang.

Kompetens- utveckling 2030

Övergripande hur automatiseringen påverkar den svenska arbetsmarknaden fram till år 2030

Nytt medlemskap i IEP〉

Job By Instep tar stolt steget att ansluta sig som medlem till IEP för att stärka organisationen

Samarbete Tillväxt Väsby

Job By Instep samarbetar med Tillväxt Väsby i målet att hjälpa fler arbetssökande att nå arbetsmarknaden.

 

 

Laura stöttar arbetssökande

Intervju  I  30 Jan 2022  I   Lästid 2 min

 

 

Från arbetssökande till VD

Jobb  I  13 Mars 2022  I   Lästid 2 min

 

 

Coachen driver framgång

Intervju  I  16 Januari 2024  I   Lästid 1 min

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.