Jobba hos oss

 – Vill du jobba hos oss? På Job by Instep får du hjälpa våra deltagare att nå sin fulla potential och bli en del av arbetsmarknaden! 

Spontanansökan

Du är alltid välkommen att lämna in en spontanansökan hos oss!

Jobbcoach/handledare

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta med att stötta arbetssökande med ett individuellt och anpassat stöd i jobb- och studiesökandet. I dina arbetsuppgifter tillkommer även administration och att hela tiden skapa kontakt med nya och befintliga arbetsgivare

Vad vi önskar om dig:

Vi söker dig som är en driven, ansvarsfull och målinriktad person. Vi vill att du förstår dig på varje individs olika behov och hittar de bästa vägarna för att varje människa ska bli en del av det samhälle vi lever i.

Krav

Minst 120 högskolepoäng, eller motsvarande från Yrkeshögskola inom Beteendevetenskap, Organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledare, företagsekonomi, arbetsterapeut eller socionomutbildning. Samt minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid de senaste 5 åren.

Alternativt

Utbildning: Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet: Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:

– Arbetsledning med personalansvar

– Rekrytering

– Omställningsarbete för arbetssökande

– Studie- och yrkesvägledning

– Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart

personaladministration)

– Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor

– Arbete med social- och gruppsykologi

– Karriärvägledning

Du ska ha erhållit arbetslivserfarenhet under de senaste fem åren räknat från den dag du tillträdde anställningen som handledare i den upphandlade tjänsten. Även deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år.

Lämna in din spontanansökan nedan

Vill du veta mer om oss?​

Vi på Job by Instep ser till att arbetssökanden kan drömma stort och nå sin fulla potential, bli en del av arbetsmarknaden och därmed vara med på vår resa i att också utveckla den.

Två killar och en tjej pratar i korridoren

Vill du veta mer om oss?​

Vi på Job by Instep ser till att arbetssökanden kan drömma stort och nå sin fulla potential, bli en del av arbetsmarknaden och därmed vara med på vår resa i att också utveckla den.

Två killar och en tjej pratar i korridoren

Vill du veta mer om oss?

Vi på Job by Instep ser till att arbetssökanden kan drömma stort och nå sin fulla potential, bli en del av arbetsmarknaden och därmed vara med på vår resa i att också utveckla den.