Integritetspolicy

Vi på Job by Instep värdesätter sekretessen gällande din personliga information högt. I denna sekretesspolicy finns information om vilka typer av personlig information vi tar emot och samlar in när du använder och besöker vår webbplats, och hur vi skyddar din information.

 

Observera att vi aldrig säljer dina personuppgifter till tredje part.

Information om behandling av personuppgifter för dig som är deltagare hos Job by Instep

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför Job by Instep behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. 

VARIFRÅN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

• Formulär via hemsidan. Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss via formulär på vår hemsida. Dessa uppgifter är namn, adress, företag och kontaktuppgifter.

• Dig själv: Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du har ditt uppstartsmöte. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, dina meriter och ditt CV.  

• Arbetsförmedlingen: Vi samlar in personuppgifter från Arbetsförmedlingens system för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter såsom födelsedatum, adress och kontaktuppgifter.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att hantera ditt ärende, samt för att kommunicera effektivt och hantera ditt ärende.

• Hantering av ditt ärende

För att hantera ditt ärende, dina ansökningar, besvara förfrågningar från arbetsgivare, registrera dig på söktjänster och skicka ut din ansökan till arbetsgivare behandlar vi t ex namn, ärendenummer, kontaktuppgifter och CV.

 

• Kommunikation och lämnande av CV.
I syfte att kommunicera relevant information med dig, och med ditt samtycke, och lämna ditt CV till rekryterande arbetsgivare behandlar vi identitetsuppgifter, t.ex. namn, ärendenummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, demografiska uppgifter.

 

MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED 

• Arbetsgivare som söker personal lämnar vi i samråd med dig ut ditt CV med syfte att nå de mål vi sätter upp gemensamt.

 

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare på Job by Instep och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vårt uppdrag. Efter det kommer vi på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

 

DINA RÄTTIGHETER

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. 

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. 

• Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

• Återkalla samtycke

Med framtida verkan i den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

• Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

• Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 

VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta din handledare eller på de kontaktuppgifter som framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Insamling av loggfiler

Som de flesta andra webbplatser, samlar vi in och använder uppgifter i loggfiler. Informationen i loggfiler inkluderar din IP-adress, din internetleverantör, vilken webbläsare som används för att besöka vår webbplats, den tid du besökt vår webbplats och vilka sidor du besökt på vår webbplats.

Insamling av statistik

För att kunna följa statistik och analysera hur vår webbplats används av våra besökare, samlar vi in anonym information om varje besökares beteende. Den information vi samlar in inkluderar vilken typ av enhet som används, besökarens webbläsare, vilka sidor som besöks, längd på besök samt hur besökaren navigerade till vår webbplats. För denna funktion använder vi och delar informationen med tredjepartsverktyget Google Analytics, genom att använda så kallade tredjepartscookies.

Annonsering

På Jobbyinstep.se vill vi kunna visa relevanta annonser för våra besökare, både på vår egen webbplats och på andra webbplatser. De tredjepartscookies som sparas på besökarens dator hjälper oss att förstå vad besökaren är intresserad av, för att kunna visa relevanta annonser, så kallad retargeting.

Cookies

På Job by Insteps webbplats använder vi cookies för statistik, analys och annonsering enligt ovan. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i cookien för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.