Marie från Birkagården folkhögskola

Intervju med Marie - Birkagården Folkhögskola

– Marie Andersson är verksamhetsledare på Birkagården Folkhögskola. Läs intervjun där hon berättar om elevassistent- och lärarassistentutbildningen som ger dig möjligheten att arbeta inom skolan.

Job by Instep samarbetar med Birkagården Folkhögskola där våra deltagare får delta på studiebesök och få möjligheten att gå deras utbildningar.

 

Du måste gilla biten att vilja stötta och hjälpa andra människor.  

Berätta lite om dig själv

Mitt namn är Marie Anderson och jag är yrkeslärare mot pedagogiskt arbete och har jobbat i många år inom barn och fritidsprogrammet både på Komvux och på gymnasium. Och innan det jobbade jag mycket inom kulturskolan, med barn och ungdomsteater grupper och jag har även jobbat ute i grundskolan och förskola.

Berätta lite om dig själv

Mitt namn är Marie Anderson och jag är yrkeslärare mot pedagogiskt arbete och har jobbat i många år inom barn och fritidsprogrammet både på Komvux och på gymnasium. Och innan det jobbade jag mycket inom kulturskolan, med barn och ungdomsteater grupper och jag har även jobbat ute i grundskolan och förskola.

Marie från Birkagården folkhögskola

Vad gör ni på Birkagården folkhögskola?

Jag jobbar på Birkagården folkhögskola och yrkeskurser, här arbetar jag som verksamhetsledare. Vi har lärarassistentutbildning och elevassistentutbildning och vi har det som vi kallar på platsutbildning, där man är några daga i veckan på skola och sådana som är distansbaserade som man kan göra samtidigt som man jobbar för exempel eller i kombination med annat.

Hur går man tillväga för att söka till lärarassistent- eller elevassistent utbildningen?

Gå in på hemsidan och sök upp yrkeskurser så kan man läsa om olika inriktningar som finns, lärarassistent och elevassistent, vilka ämnen, vilken omfattning läser vi. 

Om man vill söka kan söka på hemsidan eller ringa till mig verksamhetsledare om man har några frågor. När man då har gjort en ansökan blir man kallad till en intervju om vi tycker att man har tillräckligt med förkunskaper.

Är det någon speciell personlighetstyp som passar på era utbildningar?

Båda utbildningarna är kompletterande stöd till lärare i skolan och i klasser. Dem som vi kallar lärarassistenter dom har mer att man också kan hjälpa till mer administrativt med digitala plattformar där barn och ungdomar rör sig. Medan elevassistenter ytterligare gör lite elevstöd och hjälper barn med speciella behov eller hjälper till med ordning och rastvaktande.

Jag skulle väl egentligen säga att lika mycket typer som det finns barn, lika mycket typer behövs i skolan. Vi har dom som är både lite tillbakadragna men väldigt varma och vänliga i sin personlighet och vi har även dom som är väldigt framåt och pratsamma. Men du får inte ju inte vara folkskygg, att va rädd för människor, du måste gilla biten att vilja stötta och hjälpa andra människor.

 

 

 

2022-08-05 

“När pandemin kom slog mycket igen och jag blev arbetslös”

29 Juni 2022 – Lästid 3 minuter

Mer läsning

“De har varit väldigt tillmötesgående och har gett mig jättemycket hjälp”

10 Oktober 2022 – Lästid 2 minuter

 

“Det som driver mig är att det är kul och givande”

24 Augusti 2022 – Lästid 2 minuter