Intervju med jobbcoachen Raqiya

– Ta del av en intervju med jobbcoachen Raqiya. Hon pratar om vad som driver henne i sin roll som jobbcoach och hur hon motiverar sina deltagare.

Jag motiverar mina deltagare som jag coachar genom att jag är förstående och tar hänsyn till deltagarens situation.

Vad gör en jobbcoach?

En jobbcoach ser till att du får ett individanpassat stöd som underlättar din väg till ett nytt arbete eller utbildning. Vi informerar, motiverar och stöttar dig genom att sätta upp mål och skapa en struktur för ditt jobbsökande. På så sätt hjälper vi dig att uppnå önskade resultat samt personliga mål/visioner.  Jobbcoachen erbjuder även praktiskt stöd som tex. att skapa ansökningshandlingar, få kontakt med lämpliga arbetsgivare, intervjuträning, hjälp att hitta praktikplatser osv. 

Vad är bra en jobbcoach för dig?

En bra jobbcoach är en som aktivt leder den arbetssökande mot önskat mål. En som säkerställer att den arbetssökande erhåller rätt verktyg för att på ett självständigt sätt tillgodose sina behov i yrkeslivet. En bra coach är en god lyssnare som utgår infrån den enskildes behov vid all kommunikation. På så sätt bygger ni  upp en bra relation.

När kan man behöva en jobbcoach?

Man kan behöva en jobbcoach när man är i behov av vägledning och stöd med att komma ut i arbete eller utbildning. Det kan handla om allt från att få sitt första jobb efter gymnasiet till att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en lång arbetslöshet. Du kan behöva en jobbcoach om du har funderingar kring utbildning, behöver information eller stöd i att helt enkelt hitta rätt i arbetsmarknadsfrågor.

Hur motiverar du deltagarna som du coachar?

Jag motiverar mina deltagare som jag coachar genom att jag är förstående och tar hänsyn till deltagarens situation. Jag säkerställer att all information finns till hands för den enskilde samtidigt som jag inhämtar all information om deltagarens kortsiktiga och långsiktiga mål. Jag påminner och leder sedan hela tiden om dessa mål och visar hur dessa kan nås.

Vad är dina tips till deltagare i rusta och matcha

Följ upp allt i ditt arbetssökande. Notera alla framsteg och bakslag så att du kan lära av dessa. Återkoppla alltid till din coach och ta aktivt del av all hjälp som erbjuds. Viktigt att du ställer krav på dig själv och skapar en rutin i ditt arbetssökande. Att vara arbetssökande kan likställas med ett heltidsarbete, hitta ett effektivt sätt som funkar för dig tillsammans med din coach.
 
 
2022-06-08
 
  

“När pandemin kom slog mycket igen och jag blev arbetslös”

29 Juni 2022 – Lästid 3 minuter

“Du måste gilla biten att vilja stötta och hjälpa andra människor”

5 Augusti 2022 – Lästid 3 minuter

Mer läsning

Dags att söka jobb? -Att skriva ett personligt brev

14 Augusti 2022 – Lästid 3 minuter