Rusta & Matcha 2

Job by Instep är godkänd leverantör för Rusta och Matcha 2 – Tjänsten Rusta och Matcha övergår den 17:e april 2023 till Rusta och Matcha 2 i och med den nya upphandlingen från Arbetsförmedlingen. Job by Instep är godkänd leverantör för Rusta och Matcha 2, vilket...

Vad är en bra LinkedIn-profil?

Vad är en bra LinkedIn-profil? – LinkedIn är en perfekt plattform för att knyta kontakter och visa ditt digitala CV för potentiella arbetsgivare. Att ha en uppdaterad LinkedIn profil kan hjälpa dig på din resa mot arbete och framtida möjligheter, men vad är en...

Vad innebär det arbetsträna?

Är nästa steg att arbetsträna på ett företag? – Om du befinner dig långt ifrån arbetsmarknaden, kanske att arbetsträna på ett företag är något för dig. Du kanske har varit sjukskriven under en längre tid eller varit långtidsarbetslös på grunda av utmattning, eller...

Aktivitetsstöd

Vad innebär aktivitetsstöd? – Att vara arbetslös och jobbsökande kan vara utmanande och ibland behövs därför vissa stödinsatser. Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program så kan det finnas möjlighet till att få ett aktivitetsstöd för att stötta dig...

Arbetsintervju tips

Våra jobbcoacher hjälper dig med arbetsintervju tips! – Att lyckas på arbetsintervjun är avgörande för om du får tjänsten eller inte, därför är det viktigt att förbereda sig inför arbetsintervjun. Ta del av arbetsintervju tips från våra jobbcoacher. “Är du ovan...

Att skriva CV.

Våra jobbcoacher ger tips på hur du utformar ditt CV – Ditt CV är en viktig del när du söker jobb, därför är det viktigt att du lägger ner tid på hur du utformar det. Våra jobbcoacher hjälper dig genom att dela med sig av några tips. “Genom att du lägger tid på...