Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning – Att vara inskriven på arbetsförmedlingen ger dig flera möjligheter till jobb. En snabbare väg att nå arbetsmarknaden kan vara att gå en arbetsmarknadsutbildning, en kort utbildning som riktar in sig på bristyrken. Arbetsintervjun – Hur du...

Arbetsträna

Är nästa steg att arbetsträna på ett företag? – Om du befinner dig långt ifrån arbetsmarknaden, kanske att arbetsträna på ett företag är något för dig. Du kanske har varit sjukskriven under en längre tid eller varit långtidsarbetslös på grunda av utmattning, eller...

Framtidsjobben

Vi listar framtidsjobben! – Vi tog del av rapporten Framtidsutsikter från Saco, här presenteras prognoserna för framtidsjobben. Vi listar några av de yrken som har bättre och sämre framtidsutsikter under kommande år. I rapporten kan vi bland annat se hur efterfrågan...

Aktivitetsstöd

Vad innebär aktivitetsstöd? – Att vara arbetslös och jobbsökande kan vara utmanande och ibland behövs därför vissa stödinsatser. Om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program så kan det finnas möjlighet till att få ett aktivitetsstöd för att stötta dig...

Arbetsintervju tips

Våra jobbcoacher hjälper dig med arbetsintervju tips! – Att lyckas på arbetsintervjun är avgörande för om du får tjänsten eller inte, därför är det viktigt att förbereda sig inför arbetsintervjun. Ta del av arbetsintervju tips från våra jobbcoacher. “Är du ovan...

Att skriva cv

Våra jobbcoacher ger tips på hur du utformar ditt CV – Ditt CV är en viktig del när du söker jobb, därför är det viktigt att du lägger ner tid på hur du utformar det. Våra jobbcoacher hjälper dig genom att dela med sig av några tips. “Genom att du lägger tid på...