Job by Instep är godkänd leverantör för Rusta och Matcha 2

– Tjänsten Rusta och Matcha övergår den 17:e april 2023 till Rusta och Matcha 2 i och med den nya upphandlingen från Arbetsförmedlingen. Job by Instep är godkänd leverantör för Rusta och Matcha 2, vilket innebär att vi fortsätter att hjälpa arbetssökande ut i arbete och studier. Nedan listar vi frågor kring den nya tjänsten.

Kollegor som pratar

Rusta och Matcha

Hur kan Rusta och Matcha hjälpa dig ut i arbete eller studier?

Vad är Rusta och Matcha 2?

Rusta och matcha 2 är en tjänst där arbetssökande får hjälp ut i arbete eller studier genom individuellt stöd. Programmet är en ny fas av programmet Rusta och Matcha och har som fokus att generera starka matchningar som håller i en längre utsträckning.

Påverkas jag som deltagare i Rusta och Matcha av Rusta och Matcha 2?

Om du idag är deltagare i Rusta och Matcha så påverkas du inte av den nya tjänsten. Om en förlängning blir aktuell så är det arbetsförmedlingen som beslutar om du ska fortsätta i Rusta och Matcha 2.

Vem får gå Rusta och Matcha 2?

Det är arbetsförmedlingen som beslutar vem som får gå Rusta och Matcha 2. Om du är intresserad av att gå tjänsten så kontaktar du din handläggare på arbetsförmedlingen för beslut. 

Vad är mitt KA-nummer?

Vilket KA-nummer du har beror på vilken leverantör du väljer och i vilket område leverantören har sitt säte. Med Rusta och Matcha 2 har våra KA-nummer på Job by Instep förändrats. Nedan listar vi våra olika KA-nummer beroende på vilket område kontoret ligger i.

Vill du hitta ditt specifika KA-nummer? KA-nummer

Två kollegor

Vad är arbetsträning?

Om du befinner dig långt ifrån arbetsmarknaden, kanske att arbetsträna på ett företag är något för dig.